Neem contact op bij klachten | Dokter Michiel

Klachten

Wij streven ernaar u de beste resultaten en service te bieden. Als u ergens ontevreden over bent dan stellen wij het op prijs om dat te horen. Want als er iets niet goed is gegaan dan willen we dat verhelpen en voor de volgende keer voorkomen.
Bent u niet tevreden bespreek dit dan met uw behandelaar. Komt u er samen niet uit dan kunt u een klachtenformulier vragen bij de receptie of uw klacht of verbetersuggestie opsturen per email naar info@dokterM.nl
U ontvangt een ontvangstbevestiging en wij nemen uw klacht in behandeling. 
Wij hopen dan uw klacht kunnen verhelpen. Soms is er sprake van een verkeerde communicatie of is er een misverstand. Wij willen er graag alles aan doen dit weg te nemen en op te lossen.
Cosmetische klinieken zijn wettelijk verplicht (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)) aangesloten te zijn bij een erkende geschillencommissie en een onafhankelijke klachtenfunctionaris te hebben. Onze kliniek is daarbij aangesloten via DOKh.
Mochten we er niet uitkomen, bent u niet tevreden over de afhandeling of wilt u liever meteen rechtstreeks contact met de klachtenfunctionaris dan kunt u de klacht ook indienen bij de (gratis) klachtenfunctionaris van DOKh. Dit kan ook direct als u dit liever wilt. Per e-mail of telefonisch secretariaat@dokh.nl  072 – 527 91 00  
De klachtenfunctionaris van DOKh zal u begeleiden bij het in onderling overleg oplossen van de klacht.
Komen we er dan nog niet uit kunt u van uw klacht een geschil maken. De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen. Hier zijn voor u dan wel kosten aan verbonden. 
Menu