Rechten en plichten - Dokter M

Rechten en plichten

Een behandeling is altijd een stap. We vinden het dan ook belangrijk u zo goed mogelijk te informeren over wat u van ons kunt verwachten. We doen dat in een persoonlijk gesprek (intake) als u bij ons komt. We bespreken dan samen uw wensen en de resultaten die wij denken te kunnen realiseren. Mocht u over willen gaan tot een behandeling, dan nemen we samen de behandelovereenkomst door. Hier gaan ook in op mogelijke risico’s en complicaties. We geven u verder een document voor goede nazorg. Stelt u ons voor, tijdens en na uw behandeling vooral al uw vragen. Wij zullen er alles aan doen om u een de beste behandeling te geven, het gewenste resultaat te bereiken en u met een goed gevoel naar huis te laten gaan.

Wederzijds vertrouwen

Voor ons zijn een goede samenwerking en wederzijds vertrouwen erg belangrijk. Dat schept aan beide kanten rechten en plichten. Voor alle behandelingen bij Dr. Michiel gelden bepaalde afspraken. Deze zijn gebaseerd op de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst uit 1995, die geldt voor alle Nederlandse ziekenhuizen. Hier staan de belangrijkste punten op een rij.

 • De arts moet u goed informeren
  U hebt recht op eerlijke en volledige informatie over uw behandeling. Uw arts informeert u daarom over alles wat bij de behandeling komt kijken. Zoals het te gebruiken product, de werking en werkingsduur van het product, mogelijke complicaties, de wederzijdse resultaatverwachtingen en de kosten voor de behandeling. U krijgt een samenvatting van de behandelinformatie, inclusief nazorg, mee naar huis om rustig na te lezen.
 • U moet de arts goed informeren
  U moet uw arts zo volledig mogelijk informeren over uw gezondheid. Alleen dan kan de arts u goed behandelen. We vragen u dan ook de intake-gezondheidsvragenlijst- naar eer en weten, zo goed en compleet mogelijk, in te vullen. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
 • Toestemming vooraf
  Voordat we u kunnen behandelen, moet u toestemming geven voor de gekozen behandeling. U krijgt daarvoor een toestemmingsformulier (informed consent). Lees het goed door en onderteken het als u alles begrijpt en het eens bent met de behandeling. U geeft hiermee ook toestemming voor het gebruik van pijnbestrijding.
 • Volg adviezen op
  Wij behandelen u zo goed mogelijk. Het resultaat is echter ook mede afhankelijk van uw eigen inzet om de nazorgafspraken die wij met elkaar maken, op te volgen. Ook als u klachten en complicaties krijgt, of zich daarover zorgen maakt, vragen wij u, ons direct te informeren. We kunnen dan samen vaststellen of aanvullende stappen nodig zijn.

Betaling

U moet uw behandeling vooraf of direct na afloop van de behandeling betalen. Of de kosten van de behandeling worden vergoed, bijvoorbeeld in het geval een ooglidcorrectie, kunt u bij uw eigen zorgverzekeraar navragen. In sommige gevallen kunnen we voor u een medische machtiging bij uw zorgverzekeraar aanvragen.

Privacy

Dr. Michiel leeft de Wet bescherming persoonsgegevens nauwgezet na. Uw gegevens blijven van u, en zijn alleen door de behandelend arts en doktersassistent te bekijken. U heeft altijd de mogelijkheid om uw gegevens op te vragen of in te zien. Neem contact met ons op, als u dit wenst. We geven uw gegevens nooit aan derden zonder uw toestemming. Als wij eventuele voor- en nafoto’s willen gebruiken voor onze marketingdoeleinden, dan vragen we u altijd om toestemming. Geeft u deze niet, dan worden uw foto’s niet gebruikt.

Klachten

We doen er alles aan om u naar wens te helpen. Als u om wat voor reden dan ook ontevreden bent, laat het ons dan weten. We informeren u graag over de klachtenprocedure.

Menu